88 599-330 | 06 30 811-5188 iskola@szentkiralyszabadja.edu.hu

     Ismét gyerekzsivajjal, sok mosollyal és nevetéssel telt meg az iskolaépület. 2022. augusztus 31-én tartottuk vidám tanévnyitó ünnepélyünket.

     A figyelemből és az ünnepélyességből  – érthető módon – kicsit több jutott ezen  a napon  elsőseinknek, akik hosszú hónapok  óta várták, hogy iskolások  lehessenek.

Hárman – Brazsil Bendegúz, Kádár Kíra, Vörös Abigél Zselyke –  versmondással is bizonyították, hogy már most is bátran  szavalnak  a diákok és a szülők előtt. Minden kis elsősünk  ajándékot kapott: nemcsak az iskola kedveskedett meglepetéssel, hanem  Szentkirályszabadja Község Önkormányzata is ajándékkal köszöntötte a kisdiákokat.   

     Széplaki Zoltán intézményvezető beszédében kiemelte, hogy intézményünk stabilizációja tovább folytatódott: a 2022/23-as tanévet 94 %-os kihasználtsági mutatóval és 100%-os szakos ellátottsággal  kezdjük meg.  

Osztályfőnökeink:

1. osztály: Kovács Ágnes

2. osztály: Szabóné Veres Éva

3. osztály: Nógrádi Ákos

4. osztály: Váradiné Paska Beáta Katalin

5. osztály: Vargáné Patkó Mónika

6. osztály: Szörényiné Klatsmányi  Eszter Tünde

7. osztály: Kádár Renátó

8. osztály: Horváth Henrietta

Napközis csoportjaink:

1. csoport: vezetője. Huszár Patricia Ildikó

2. csoport: vezetője, Wildhoffer Hajnalka

Tanulószobás csoportunk vezetője: Szalai Viktória

    Örömmel jelenthettük be, hogy a testnevelés tantárgy keretén belül Kádár Renátó és Nógrádi Ákos pedagógusok koordinálásával ismét folytatódhat az úszásoktatás a balatonfűzfői uszodában, hiszen továbbra is fontos célunk, hogy a gyerekek megtanuljanak vízbiztosan úszni.

     Kiemelt feladatunknak tartjuk ebben a tanévben is a szaktárgyi tehetséggondozást, és természetesen segítjük a fejlesztésre, korrepetálásra szoruló diákjainkat is. Utazó gyógypedagógus,  gyógypedagógiai  asszisztens,  logopédus, szurdopedagógus és mozgásfejlesztésre specializálódott szakember is segíti munkánkat.

     Délutáni elfoglaltságként számos ingyenes szakkört biztosítunk a tanulók részére, és a hittan oktatása is szakköri keretek között valósul meg intézményünkben.

     A Start Sportegyesülettel együttműködve tanulóink szervezett kereteken belül szakedzők  segítségével ismerkedhetnek meg a labdarúgással és a kézilabdával.

     Az Ars Nova Alapfokú Művészetoktatási Intézmény telephelyeként a tavalyi évhez hasonlóan folytatódik a művészeti oktatás festészet tanszakon heti két alkalommal 4 tanítási órában.

     Iskolánk tovább szépült és korszerűsödött: míg tavasszal a Magyar Falu Program keretén belül tornatermünk új burkolatot kapott, nyáron pedig – szintén pályázati  forrásból –  a diákmosdók (4 helyiség) teljes felújítása is megtörtént. Köszönettel  tartozunk  ezért az összefogásért Kontrát Károly országgyűlési képviselő úrnak, Szauer Istvánnak,  a fenntartó Veszprémi Tankerületi  Központ igazgatójának és Pál-Gyarmati Katalin polgármester asszonynak.